SPOTKANIE

Rozmowa na temat potrzeb, pomysłów i inspiracji inwestora. Przekazanie map do celów projektowych. Inwentaryzacja istniejącej roślinności. Wycena projektu.

Wstępna koncepcja

Przygotowanie wstępnych koncepcji zagospodarowania ogrodu. Po przeanalizowaniu wariantów, inwestor akceptuje projekt lub wybiera elementy, które odpowiadają jego koncepcji, a projektant przygotowuje ostateczny projekt.

Dobór gatunkowy

Dla wybranego projektu zostaje opracowany dobór gatunkowy roślin wraz z dołączonym opisem ich pielęgnacji.