Architektura krajobrazu

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie otrzymałam dyplom inżyniera architektury krajobrazu.

Pracę w zawodzie rozpoczęłam w firmie zajmującej się inwentaryzacją zieleni dla potrzeb planistycznych i inwestycyjnych. Przy współpracy z dendrologiem określałam m.in. gatunki drzew i krzewów, ich parametry, stan zachowania (zdrowotny, techniczny). Opracowywałam projekty gospodarki drzewostanem z zaleceniami pielęgnacyjnymi i ochronnymi drzewostanu oraz współtworzyłam operaty dendrologiczne.

Nieustannie podnoszę kwalifikację uczęszczając na szkolenia, kursy i warsztaty.
Swoją działalność – ProjektOgród – ukierunkowuję na tworzenie uporządkowanych zielonych przestrzeni.